NAZIV AKTIVNOSTI

Okoljska posodobitev proizvodnje in predelava stranskih proizvodov iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj

Povzetek

Leto 2022 je bilo za Bohinjsko sirarno prelomnega pomena. Odločili smo se, da izvedemo večji investicijski cikel, ki bo omogočal uvedbo novih, inovativnih izdelkov. Gre za proizvode, ki so popolna novost in imajo zelo visoko dodano vrednost. Hkrati njihova uvedba kaže izjemno pozitivne učinke na ekološko izboljšavo naše proizvodnje.

Glavne dejavnosti

V Bohinjski sirarni smo v sklopu investicije posodobili celotno proizvodnjo. Cilji investicije v linijo za predelavo mleka pa so:

  • ohranjanje števila zaposlenih z večjo učinkovitostjo dela,
  • uvedli bomo 2 nova sklopa proizvodov,
  • nižja bo poraba vode, nova tehnologija pa bo omogočala tudi predelavo stranskih proizvodov.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020