Bohinjska sirarna združuje trud bohinjskega kmeta, ki v naravnem in edinstvenem območju Bohinja, pridobiva kvalitetno krmo za najboljše mleko in skrbne roke bohinjskih sirarjev, ki za vas pripravijo okusne in kvalitetne izdelke.

Znaki za označevanje orodja

Znaki, ki so uporabljeni v podobi izdelkov, so znaki bohinjskih kmetij, s katerimi so nekoč označevali svoje orodje. Predstavljajo skupnost bohinjskih kmetov, ki se še vedno trudijo, da se krave pasejo po bohinjskih planinah, kjer se je tudi začelo bohinjsko sirarstvo.

Območje pridobivanja mleka za izdelavo naštetih izdelkov Bohinjske sirarne je znotraj izjemne pokrajine Bohinja, ki v večjem delu leži v zaščitenem območju Triglavskega narodnega parka.

Izdelki Bohinjske sirarne so narejeni izključno iz naravnega nehomogeniziranega mleka bohinjskih krav in so brez konzervansov.