Bohinjska sirarna je vključena v ukrep oz. podporo Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki ga financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in proračun Republike Slovenije.

Naziv projekta/ukrepa:
Posodobitev proizvodne opreme

Povzetek:
Bohinjska sirarna je v letu 2017 posodobila opremo z novo polnilno linijo, tehtalnim sistemom in opremo za tiskanje datumov.

Cilj projekta:
S posodobitvijo opreme Bohinjska sirarna na trg uvaja nove izdelke, ki jih lahko ponudi na trgu v novi embalaži. Posodobitev pomeni za Bohinjsko sirarno dolgoročno možnost priprave naravnih izdelkov iz bohinjskega mleka.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:
V sklopu projekta je Bohinjska sirarna postavila vse potrebno za polnjenje in ustrezno označevanje novih izdelkov, ki bodo poleg Bohinjskega sira in drugih tradicionalnih izdelkov iz Bohinja predstavljali zaokrožitev ponudbe izdelkov iz bohinjskega mleka.

Pričakovani rezultati projekta:
Pričakujemo, da bomo s posodobitvijo proizvodne opreme uspeli slediti naši viziji, ki je v pripravi visoko kakovostnih naravnih izdelkov iz bohinjskega mleka. Te izdelke pripravljajo naši sirarji in mlekarji z željo, da bi naši zvesti kupci lahko okusili del izjemne bohinjske narave, ki s svojimi travniki in jezerom predstavlja edinstveno območje Slovenije in Evrope.

Povezave:

- spletna stran Evropske komisije, namenjena Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

- spletna stran Program razvoja podeželja: prp.digistore.si/ .
Copyright Bohinjska sirarna d.o.o.

.