Bohinjska sirarna d.o.o. je družba, ki je bila ustanovljena z namenom nadaljevanja tradicije izdelovanja bohinjskega sira v sirarni v Srednji vasi v Bohinju.

Sirarna je bila zgrajena že leta 1958. V času svojega delovanja je zamenjala več lastnikov. V lasti Bohinjske sirarne d.o.o. je od leta 2008. Večinski delež družbe je v lasti domačinov, Bohinjcev. Direktor Bohinjske sirarne je domačin Primož Cvetek.

Sirarna odkupuje izključno mleko bohinjskih kmetov. Količine mleka s tega območja so omejene, s tem pa je omejena tudi količina izdelanega bohinjskega sira.

Zavedamo se, da je kmetijstvo v Bohinju izjemnega pomena, saj ohranja kulturno krajino in prepoznavnost tega bisera Slovenije. Zato si v sirarni prizadevamo za njegovo ohranitev in nadaljnji razvoj.

Bohinjski sir izdelujejo sirarski mojstri s tradicionalnim znanjem, ki se prenaša iz generacije na generacijo. Sirarna ima trenutno štiri zaposlene. Vodilni sirar Milan Taler je doma iz sirarske družine pod Studorom. Tradicionalne izdelave sira se je priučil ob svojem očetu, ki je siril na planini Dedno polje ter v sirarni v Stari Fužini.

O Bohinjski sirarni in Bohinjskem siru si lahko več preberete na nekaterih straneh, dostopnih na internetu, na primer:
Copyright Bohinjska sirarna d.o.o.

.